Cải tạo mở rộng chùa Hải Vân – Vũng Tàu

  1. Thông tin chủ đầu tư: Chùa Hải vân
  2. Mở rộng xây mới: Chính điện, Nhà Ni Chúng, Nhà vệ sinh
  3. Địa điểm: Đường Hạ Long, Thành phố Vũng Tàu.
  4. Diện tích toàn khu: 15.286,7 m2
  5. Diện tích xây dựng mới: 1.340,2 m2
  6. Diện tích sàn xây dựng mới: 3.085,90 m2
  7. Quy mô công trình: 01- 03 tầng
  8. Công việc thực hiện: Thiết kế
  9. Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

[ranvideo]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *