Category Archives: Thiết kế Resort – Khu nghỉ dưỡng

Thiết kế resort – khu nghỉ dưỡng đề cao tính cảm xúc, thông qua thiết kế cảnh quan, kiến trúc và nội thất. Thiết kế resort có những quy chuẩn, nguyên lý đặc thù đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm ở đội ngũ thiết kế, vì thế chọn lựa đơn vị đủ năng lực là điều kiện tiên quyết mang lại sự thành công cho dự án.