Thiết kế nội thất biệt thự Mr. Mạnh | Hyundai Hillstate Hà Đông

Chủ đầu tư: Mr. Mạnh

Địa Điểm: lô 23 – Villa 2 – Hyundai Hillstate – Hà Đông – Hà Nội

Diện tích: 312m2

Công việc thực hiện: Thiết kế

Thời gian thực hiện: 2014

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong
Thiết kế nội thất biệt thự Mr. Mạnh – Hyundai Hillstate Hà Đông

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-2

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-3

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-17

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-4

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-5

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-6

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-7

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-8

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-9

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-10

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-11

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-12

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-13

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-14

thiet-ke-noi-that-biet-thu-mr-manh-hyundai-hillstate-ha-dong-15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *