Tòa tháp đôi T&T – Hưng Yên

Chủ đầu tư: Tập đoàn T&T

Địa điểm: Thị trấn Bần – Yên Nhân – Mỹ Hào – Hưng Yên

Diện tích: 4.100m2

Công việc thự hiện: Thiết kế

Thời gian thực hiện: 2010

Toa Thap Doi T&t Hung Yen
Tòa tháp đôi T&T – Hưng Yên

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 2

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 3

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 4

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 5

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 6

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 7

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 8

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 9

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 10

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 11

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 12

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 13

Toa Thap Doi T&t Hung Yen 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *