Thiết kế nội thất nhà Ms. Giang | Cầu Giấy

Chủ đầu tư: Ms. Giang

Địa điểm: Nam Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Công việc thự hiện: Thiết kế

Thời gian thực hiện: 2014

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (1)
Thiết kế nội thất nhà Ms. Giang – Cầu Giấy

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (2)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (3)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (4)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (5)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (6)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (7)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (8)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (9)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (10)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (11)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (12)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (13)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (14)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (15)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (16)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (17)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (18)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (19)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (20)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (21)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (22)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (23)

thiet-ke-noi-that-nha-ms-giang-cau-giay (24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *